Konferencja w Debreczynie, Węgry

W dniach 11-12 maja 2018 na Wydziale Psychologii węgierskiego Uniwersytetu w Debreczynie gościły dwie znakomite postacie związane z europejską tradycją teorii strukturalnej dysocjacji osobowości: Dr Suzette Boon i Prof. Onno van der Hart. W ciągu dwóch dni przedstawili oni podstawowe założenia i metody swojej pracy z pacjentami cierpiącymi na złożone zaburzenia dysocjacyjne. Szczególnie podkreślali wagę prawidłowego rozpoznawania tych zaburzeń, gdyż sposób prowadzenia terapii oraz dokonywane interwencje terapeutyczne są w ścisłej zależności od diagnozy.

Prof. Van der Hart przedstawił główne założenia teorii strukturalnej dysocjacji odwołując się przede wszystkim do tradycji sięgającej Pierre’a Janeta, który był rówieśnikiem Zygmunta Freuda. Więcej informacji na temat tej teorii można znaleźć w artykule pod linkiem:

 Pietkiewicz, I. J. i Tomalski, R. (w druku). Zaburzenia związane z traumą ‒ perspektywa teoretyczna. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 24(2).

Dr Suzette Boon przedstawiła zasady rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych oraz trudności, jakie można napotkać w tym obszarze. Poruszyła również główne założenia fazy stabilizacji w leczeniu zaburzeń dysocjacyjnych, a tematowi temu zostanie poświęcony  dwudniowy warsztat, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Katowicach.

W dalszej części konferencji zostały omówione kolejne fazy leczenia (druga i trzecia), wraz z metodą integracji traumatycznych wspomnień wypracowaną przez prelegentów, metodą prowadzonej syntezy (ang. guided synthesis).