TRAUMA I DYSOCJACJA to strona popularyzująca wiedzę o zaburzeniach związanych z doświadczeniami urazowymi, ich rozpoznawaniu i leczeniu. Przeznaczona jest zarówno dla osób poszukujących informacji na temat takich zaburzeń, jak i dla profesjonalistów (psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów), którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności odnośnie diagnozowania i leczenia tego rodzaju problemów.

Wydarzenia traumatyczne mogą wpływać na psychikę na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest dysocjacja. Jest ona dominującym mechanizmem w zaburzeniach dysocjacyjnych.

Często zaburzenia dysocjacyjne są pomijane w diagnozowaniu i leczeniu osób poszukujących pomocy, u których dostrzega się przede wszystkim współistniejące problemy, takie jak: zaburzenia depresyjne, osobowości, zaburzenia jedzenia, uzależnienia i wiele innych. Jeśli główna przyczyna problemów pozostaje niezauważona, leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków.

Jedną z przyczyn trudności diagnostycznych jest fakt, że w standardowym szkoleniu profesjonalistów mało uwagi poświęca się zaburzeniom dysocjacyjnym. Z tego względu, konieczne jest zdobycie dodatkowych umiejętności w rozpoznawaniu istotnych objawów i stawianiu na ich podstawie adekwatnej diagnozy. W rozpoznawaniu zaburzeń dysocjacyjnych, mogą być pomocne narzędzia przesiewowe i ustrukturyzowane wywiady kliniczne.