Beautiful Minds – Dr Daniel Amen o znaczeniu neuroobrazowania

Amerykański psychiatra opowiada o wpływie uszkodzeń mózgowia na funkcjonowanie człowieka. Ciekawy, kilkunastominutowy materiał ilustrowany zdjęciami neuroobrazowania.