Leczenie złożonych zaburzeń dysocjacyjnych: pomiędzy fazą pierwszą i drugą

12-13 stycznia 2018 r.

Prowadząca: Suzette Boon, PhD

Warsztat zaplanowany jest na dwa dni (piątek i sobota). Prowadzony jest w języku angielskim (bez tłumaczenia na język polski). Znajomość teorii strukturalnej dysocjacji oraz podstaw diagnozowania zaburzeń dysocjacyjnych może być pomocna w pełnym skorzystaniu ze szkolenia.
Obecny warsztat będzie rozwijał kwestie poruszone w poprzednim spotkaniu (2016 rok), poprzez podjęcie problematycznych kwestii pojawiających się w fazie I leczenia oraz kwestii związanych z fazą 2 terapii.

Dzień 1
Leczenie „trudnego” pacjenta z zaburzeniem dysocjacyjnym: kontynuacja leczenia w fazie 1

Każdy terapeuta napotkał „trudnego pacjenta” który wywołuje poczucie winy, wściekłości, poniżenia, bezradności i niekompetencji oraz który wydaje się stawiać opór niemal każdemu wysiłkowi zmierzającemu do poprawy. Wobec masywnego oporu terapeuta może uwikłać się w relację z pacjentem lub też zdystansować od niego. „Trudny pacjent” może być rozumiany jako przejawiający problemy w kilku powiązanych obszarach:

1. Przewlekłe obrony przed spodziewanym zagrożeniem w relacji ((krytyką, odrzuceniem, opuszczeniem, pochłonięciem lub kontrolą)
2. Przewlekłe obrony przed wewnętrznym doświadczeniem (afektem, przekonaniami, odczuciami fizycznymi, pragnieniami, potrzebami)
3. Trudności w samoregulacji

Dodatkowym problemem może być bieżące nadużycie, które dodatkowo komplikuje terapię. Interwencje ukierunkowane są przede wszystkim na terapeutę, który musi nauczyć się empatycznie rozumieć zachowanie pacjenta i reagować refleksją, a nie działaniem. Szeroko zostaną omówione strategie postepowania dla terapeuty oraz dla pacjenta. W pierwszym dniu skupimy się na chronicznych obronach i zachowaniach podważających terapię. Uczestnicy będą mogli poznać te zagadnienia w oparciu o dyskusję przypadków oraz odgrywanie scen z pacjentami.

Dzień 2
Faza 2 – leczenie traumatycznych wspomnień u pacjentów ze złożonymi zaburzeniami dysocjacyjnymi

W fazie drugiej uwaga zwraca się przede wszystkim na pracę ze wspomnieniami traumatycznych wspomnień. Efektywna praca w tej fazie polega na przypominaniu sobie, tolerowaniu, przetwarzaniu oraz integrowaniu przytłaczających wydarzeń z przeszłości. Warsztat zacznie się prezentacją listy pozwalającej ocenić, czy pacjent jest gotowy na przejście z fazy pierwszej do drugiej. A jeśli pacjent jest gotowy – od czego zacząć? Jak zaplanować sesje? Które części dysocjacyjne mają w nich uczestniczyć? Co jest potrzebne, aby zachować bezpieczeństwo podczas tego rodzaju pracy? Jak pacjenci mogą skontenerować intensywne emocje, kiedy praca staje się zbyt intensywna? Skąd wiemy, że wspomnienie jest wystarczająco zintegrowane. Szczególna uwaga zostanie poświęcona „technice prowadzonej syntezy” opracowanej przez twórców teorii strukturalnej dysocjacji.

Zainteresowani udziałem w warsztacie proszeni są o wypełnienie zgłoszenia: REJESTRACJA

 

O prowadzącej:
Suzette Boon jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką. Jej doświadczenie szkoleniowe wywodzi się z terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej, jednak przez wiele lat korzystała we własnym szkoleniu z superwizji w nurcie psychodynamicznym. Ma bogate doświadczenie kliniczne w lecznictwie psychiatrycznym, zarówno szpitalnym, jak i ambulatoryjnym. Od końca lat ’80 zajmuje się diagnozą i leczeniem pacjentów z wczesnym doświadczeniem traumy, w szczególności pacjentów ze złożonymi zaburzeniami dysocjacyjnymi. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń dysocjacyjnych na całym świecie.

W ostatnich latach przygotowała we współpracy z Kathy Steele i Onno van der Hart podręcznik do pracy dla pacjentów z takimi zaburzeniami. W tym roku (styczeń 2017) ukazał się również podręcznik przeznaczony dla terapeutów pracujących z pacjentami z zaburzeniami dysocjacyjnymi. Suzette Boon jest współautorką ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego dla zaburzeń dysocjacyjnych TADS-I, który dostępny jest również w polskiej wersji.

Rzadko można spotkać wykładowcę, który potrafiłby w równie klarowny i zrozumiały sposób przekazać niezwykle złożone kwestie, nawiązując przy tym bezpośredni kontakt ze słuchaczami. Proponowany warsztat łączy niezwykle bogate doświadczenie kliniczne z precyzją myślenia diagnostycznego, unikając przy tym nadmiernych uproszczeń.

Informacja o kosztach:
Koszt uczestnictwa w warsztacie wynosi 600 zł , dla członków European Society for Trauma & Dissociation (jak w prosty sposób zostać członkiem ESTD? ) 400 zł. Opłata obejmuje uczestnictwo w warsztacie, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych.

Opłatę za seminarium proszę wpłacać na konto nr: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 w Reiffeisen Bank Polska S.A., którego właścicielem jest Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

W tytule przelewu proszę wpisać: „warsztat Boon, <Imię i nazwisko uczestnika>”


Zasady dotyczące rejestracji i rezygnacji z uczestnictwa:

Ostateczna rezerwacja udziału w konferencji gwarantowana jest po dokonaniu opłaty. Ilość miejsc jest ograniczona. Rezygnacja z udziału i całkowity zwrot kosztów są możliwe do 15 grudnia, po tym terminie ewentualna rezygnacja wiąże się z możliwością zwrotu połowy wniesionej opłaty za warsztat.

Miejsce:
Miejscem spotkania będzie Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9.

Kontakt:
Dr n. hum Igor Pietkiewicz, ipietkiewicz@swps.edu.pl

Organizator:


Uniwersytet SWPS, WZ Katowice

Patronat: