•  

Testy przesiewowe w wersji papier i ołówek, dostępne w naszej bibliotece:

Testy te są również dostępne w przystępnej wersji online. Klinicysta może poprosić pacjenta o ich wypełnienie za pomocą strony e-psyche.eu/trauma,  wydrukowanie swoich odpowiedzi i podsumowania wyników, a następnie przyniesienie ich na konsultację diagnostyczną w celu omówienia.

Testy te są również dostępne w przystępnej wersji online. Klinicysta może poprosić pacjenta o ich wypełnienie za pomocą strony e-psyche.eu/trauma,  wydrukowanie swoich odpowiedzi i podsumowania wyników, a następnie przyniesienie ich na konsultację diagnostyczną w celu omówienia.

Pogłębiony wywiad kliniczny:

Aby stosować to narzędzie do diagnozy różnicowej zaleca się zdobycie odpowiedniego doświadczenia.