DIAGNOZA ZABURZEŃ DYSOCJACYJNYCH: WARSZTAT TADS-I

Na luty 2019 zaplanowane zostało kolejne szkolenie z zakresu diagnozy zaburzeń dysocjacyjnych w oparciu o wywiad TADS-I. Tym razem zostanie ono zrealizowane w formacie dwóch dni (16-17.02.2019), i będzie obejmować 20 godzin szkoleniowych. Pełna informacja i zapisy TUTAJ.