Sekcja: GENERAL PUBLIC

W jakim celu robi się testy przesiewowe?

Celem wykonywania testów przesiewowych jest analiza objawów, które mogą być związane z doświadczeniami urazowymi. Ich rozpoznanie jest bardzo ważne pod kątem diagnozy i dalszego planu leczenia. Istnieje możliwość wykonania testów przesiewowych online, których wyniki pozwolą psychologowi lub lekarzowi lepiej zrozumieć problemy pacjenta i zaplanować dalsze postępowanie. Po wypełnieniu wszystkich testów, system wyświetla podsumowanie wyników i umożliwia ich wydruk. Dzięki temu, można przekazać terapeucie informację odpowiedziach i uzyskanych wynikach.

 

Czy wysoki wynik oznacza, że mam te zaburzenia? Czy niski wynik oznacza, ze nie mam tych zaburzeń?