Regulamin korzystania z Serwisu traumaidysocjacja.pl

 

Właścicielem Serwisu www.traumaidysocjacja.pl jest Gabinet Psychoterapii Dr Igor Pietkiewicz z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 17/2,

NIP 669-218-92-86

 

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych i newsletterze, oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

 

Celem Serwisu jest popularyzacja wiedzy o zaburzeniach związanych z doświadczeniami urazowymi, ich rozpoznawaniu i leczeniu. Serwis przeznaczona jest zarówno dla osób poszukujących informacji na temat takich zaburzeń, jak i dla profesjonalistów (psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów), którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności odnośnie diagnozowania i leczenia tego rodzaju problemów.

 

Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Dopuszcza się korzystanie z fachowej literatury, materiałów edukacyjnych oraz

narzędzi diagnostycznych, pod warunkiem rejestracji oraz weryfikacji merytorycznej, celem dostępu do Strefy Profesjonalistów ( specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego).  

 

Zasady publikacji komentarzy pod wpisami na Blogu:

  • Zabrania się publikowania w komentarzach do wpisów treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, treści dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, treści niezgodnych z dobrym obyczajem, naruszających normy społeczne czy wręcz łamiących prawo.
  • Publikowane treści nie mogą zawierać materiałów, do których autor komentarza nie ma praw autorskich lub właściwych licencji.
  • Komentarze do wpisów są weryfikowane przez administratora. Komentarze niezgodne z zasadami bloga będą blokowane i/lub usuwane.