Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wykorzystując uznane standardy technologiczne w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich ujawnieniu, ochrony przed ich niewłaściwym użyciem, utratą, zmianą lub zniszczeniem

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy?

 

 • Od odbiorców newslettera:
 1. adres e-mail

 

w celu kontaktu z subskrybentem, w związku z informowaniem  o wszelkich nowościach pojawiających się w serwisie

 

 • Od osób posiadających dostęp do strefy profesjonalisty:
 1. adres e-mail
 2. wykształcenie
 3. zawód
 4. udział w szkoleniach
 5. uczestnictwo w superwizji

 

w celu założenia, personalizowania i utrzymywania Konta Profesjonalisty oraz do uwierzytelnienia tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do Konta Profesjonalisty

 

 • Od osób pozostawiających komentarz pod wpisami:
 1. adres e-mail
 2. adres IP

 

w celu identyfikacji, w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w przypadku działań nielegalnych

 

Kim są odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest jedynie właściciel serwisu.

 

Jakie są Państwa prawa?

1/ Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o zmianę niedokładnych danych osobowych.

3/ Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych;

 

Mogą Państwo wykonywać swoje prawa i składać wnioski poprzez kontakt mailowy na adres: ipietkiewicz@swps.edu.pl

 

Jak długo przechowujemy dane?

Dane związane z rejestracją w serwisie internetowym przechowujemy przez cały okres subskrypcji.

 

Dane związane z kontem profesjonalisty są usuwane w momencie zamknięcia lub usunięcia konta.

 

Dane związane z komentarzami pod wpisami przechowujemy tak długo jak wpis którego dotyczą.